Genéza fašizmu, USA, Ukrajina a Posolstvo z najvyšších Výšin

17. októbra 2022, betsabe, Nezaradené

Kto sa nedokáže poučiť z histórie, musí ju prežiť znova! Preto aj my dnes prežívame presne to isté, čo prežívali ľudia v tridsiatych rokoch 20. storočia. Prežívame vzostup fašizmu a napĺňanie jeho idey „Drang nach Osten“. A prežívame aj to, že v duchovnom bezvedomí svetovej populácie, v ktorom sa všetko toto deje, je jedinou skutočnou brzdou fašistického šialenstva rovnako, ako v tridsiatych rokoch 20. storočia, práve duchovný vzostup.

Keď v Nemecku začal dvíhať hlavu fašizmus, išlo o zlomovú dobu. Nemecký národ sa ocitol na rázcestí. Mal na výber dve cesty. Cestu, vedúcu k fašizmu a k vojne, a druhú cestu, vedúcu k dosiahnutiu veľkosti nie pozemsky dobyvačným spôsobom, ale spôsobom duchovným. V nemeckom národe totiž práve v tomto období začal pôsobiť Ježišom zvestovaný Duch Pravdy a Syn Človeka, prinášajúci svetu Božie Posolstvo Grálu. Prijatím a životom podľa tohto Posolstva sa mal stať nemecký národ veľkým. Duchovne mal viesť všetky národy sveta k mieru a k harmónii.

To sa však nestalo, pretože nemecký národ si vybral cestu pozemskej veľkosti a moci. Cestu svetovej nadvlády, presadzovanú fašizmom. Priniesla nešťastie celému svetu i nemeckému národu samotnému.

Nemecký fašizmus bol porazený, ale jeho ideológia nie! Ideológia fašizmu ďalej žila vo fašistoch, ktorým sa podarilo ujsť za oceán. Po dobytí Nemecka spustili USA tajnú operáciu Paperclip. Jej cieľom bolo tajné premiestnenie nemeckých vedcov spolu s ich rodinami do USA. Išlo o špičkový ľudský potenciál tretej ríše, a to najmä z oblasti zbrojárskeho priemyslu. Jedným z nich bol napríklad Vernher von Braun, zakladateľ amerického vesmírneho programu.

Operácia Paperclip mala však okrem pozitív pre americký zbrojársky priemysel aj jedno veľké negatívum. Nemci priniesli so sebou do Ameriky aj fašizmus ako vírus, a tento vírus sa začal pomaly šíriť. Jeho podstatou boli tri body. Prvým bodom bola ideológia fašizmu. Druhým bodom bola obrovská nenávisť voči Rusku a s ňou spojená snaha po odplate a revanši za prehratú vojnu. No a tretím bodom zostal dávny Hitlerov cieľ, zhrnutý do slov „Drang nach Osten“. Jeho podstatou bolo zmocniť sa obrovských ruských prírodných zdrojov.

Týmito tromi princípmi fašizmu sa infikovala a presiakla nimi mocná americká zbrojárska lobby, ktorá stojí za desiatkami vojen, vedených USA na rôznych kontinentoch. Či už v latinskej, alebo južnej Amerike, v Ázii a inde. Najznámejšie z nich sú vojna vo Vietname, v Afganistane, v Líbyi, v Sýrii, alebo v Iraku.

A títo vnukovia nemeckých fašistov a dediči ich ideológie v uniformách vplyvných amerických generálov, i v oblekoch najvplyvnejších členov amerického zbrojárskeho priemyslu cielene viedli, a nakoniec priviedli celý západný svet do opätovnej vojenskej konfrontácie s Ruskom.

Prostredníctvom vojenského paktu NATO sa zákerne priblížili až k hraniciam Ruska. Na Ukrajine uskutočnili nezákonný prevrat, takzvaný Majdan. Bola zvrhnutá legálne zvolená ukrajinská vláda a k moci sa dostali ukrajinskí banderovskí fašisti. Americká protiruská nenávisť pohrobkov, vnukov a dedičov fašizmu sa spojila s protiruskou nenávisťou ukrajinských banderovcov, čo sa okamžite začalo prejavovať tvrdou represívnou politikou voči ruskej menšine na Ukrajine. Protiruské naladenie ukrajinskej fašistickej vlády malo za následok odtrhnutie Krymu a povstanie ruskej menšiny na Donbase. Začala občianska vojna medzi ukrajinským banderovským režimom a etnickými Rusmi, ktorá trvala 8 rokov a nakoniec prerástla do súčasnej vojny Ruska proti Ukrajine.

To, čo v súčasnosti prežívame, je pokračovanie druhej svetovej vojny! Americkí vnukovia nemeckých fašistov sa chcú odplatiť Rusku za porážku svojich dedov.

A tento boj sa nevedie len na bojisku, ale aj v médiách. Západné médiá sú priam posadnuté žlčovitou nenávisťou voči Rusku a každodenne usilovne budujú protiruský étos. Celý západný svet, jeho politici i všetky oficiálne médiá sú pod vplyvom revanšistických snáh amerických neonacistov, pričom Rusko vníma súčasnú ekonomickú, mediálnu i reálnu vojnu vedenú proti nemu ako boj s presne tým istým nepriateľom, ako za čias druhej svetovej vojny. V tomto kontexte je ľahko pochopiteľné, že západný svet nemá nijaké námietky voči súčasnému banderovskému režimu na Ukrajine s hákovými krížmi v obchodných centrách a s fašistickou ideológiu indoktrinovaným školstvom.

Západné tajné služby už uskutočnili na Ukrajine množstvo provokácií, ktoré boli pripísané Rusku. Najnovšie sa však plánuje absolútna obludnosť. Má to byť odpálenie Ukrajincami vyrobenej, špinavej atómovej bomby, čo má byť pripísané Rusku. Ako odpoveď má byť z amerických základní v Európe taktickými jadrovými zbraňami zničená ruská armáda na Ukrajine a ruská čiernomorská flotila. To by však viedlo k jadrovej výmene medzi Ruskom a americkými základňami v Európe. Znamená to teda, že americkí neonacisti sú v tejto vojne pripravení obetovať i svojich európskych spojencov.

Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je ju nútený prežívať znova! Práve preto sa dnes história opakuje! Okolnosti sú trošku iné, ale podstata zostáva rovnaká!

Náš svet mal veľa príležitosti a veľa času na to, aby prijal a absorboval Božie Posolstvo Grálu, ale neučinil tak a stále to ignoruje. Toto Posolstvo bolo ľuďom darované v období pred druhou svetovou vojnou a duchovné obrodenie v ňom načrtnuté malo potenciál zabrániť plnému rozvinutiu nemeckého fašizmu i všetkým hrôzam druhej svetovej vojny. A rovnako aj dnes je iba v tomto jedinom skrytý potenciál, schopný zabrániť tomu, k čomu smeruje súčasné ľudstvo.

Toto Posolstvo nie je nijakým novým náboženstvom, ktoré má vzniknúť. Nachádza sa v ňom predovšetkým objasnenie zákonov, fungujúcich vo stvorení. Keď sa ľudia snažia tieto vesmírne zákony poznávať, rešpektovať ich a žiť s nimi v súlade, budú kráčať cestou k harmónii, šťastiu a mieru. Keď ale zostanú týchto zákonov nevedomí a budú ich trvalo ignorovať, budú kráčať cestou k disharmónii, k nešťastiu a k vojne. Ba dokonca až k sebazničeniu.

Spomínané Posolstvo hovorí o vesmírnych zákonoch, fungujúcich vecne, neosobne a neovplyvnene. Ich vecný a neovplyvnený chod musí zničiť každého, kto o ne nedbá a povzniesť každého, kto o ne dbá. Preto nás naša duchovná vlažnosť voči zákonom stvorenia priviedla tam, kde sa práve nachádzame. Na pokraj tretej svetovej vojny a jadrovej výmeny medzi Ruskom a americkými základňami na území Európy, ktorú si prajú americkí neonacisti. Zabrániť tomu a zvrátiť stav, do ktorého sme sa dostali svojou duchovnou vlažnosťou a ignoranciou, je však možné len duchovne. Je to možné len zahájením duchovného vzostupu a duchovného obrodenia.

Zahájením duchovného vzostupu sa mohlo zabrániť druhej svetovej vojne a zahájením duchovného vzostupu sa môže zabrániť i tretej svetovej vojne. V tomto spočíva kľúčové poučenie z histórie! Ľudia musia konečne pochopiť, že miera šťastia, alebo nešťastia nášho sveta je závislá od miery súladu a rešpektovania zákonov vesmíru, objasnených v Posolstve Grálu.

Každý jednotlivec, ktorý to pochopí a vykročí touto cestou, prispieva svojim dielom k urovnaniu súčasnej vypätej svetovej situácie a k nastoleniu mieru. Na to sa netreba nijako duchovne organizovať. Netreba vstupovať do nijakej cirkvi, ani z nej vystupovať. Na to je treba iba základná znalosť vesmírnych zákonov a život v čo najväčšom súlade s nimi.

O to zvlášť, že nejde o zákony nové a neznáme. Ide o zákony, ktoré budeme napĺňať tým, že sa držíme Desatora. Ide o zákony, ktoré budeme napĺňať tým, že sa držíme toho, čo nám hovoril Kristus. Nikdy v tomto smere neexistovalo a nebude existovať nič iné! Posolstvo Grálu to iba rozvíja v rámci rozšírených možností chápavosti súčasného moderného človeka a dopĺňa presným popisom fungovania vesmírnych zákonov a celého stvorenia.

Lebo ak ľuďom minulých dôb stačilo, aby vedeli čo majú robiť, aby duchovne jednali správne, ľudia modernej doby majú okrem toho poznať aj prečo to majú robiť. Majú poznať logiku fungovania vesmírnych zákonitostí, a tým sa stať duchovne vedomí. Duchovne vedome stojaci vo stvorení a duchovne vedome správne jednajúci. Čiže takí, akí majú ľudia v skutočnosti byť.

Čas k tomu dozrel a doba nás k tomu volá, pretože duchovná nevedomosť je cestou do nešťastia, čoho sme dnes svedkami. Duchovné prebudenie, duchovný rast a duchovná uvedomelosť však dokážu zvrátiť nešťastie a zahájiť cestu k harmónii, porozumeniu, šťastiu a mieru. Toto je tým, čím každý z nás, každý jednotlivec môže prispieť k mieru a k upokojeniu napätej svetovej situácie. A v nemalej miere tým prispeje aj k svojmu vlastnému pozemskému i duchovnému prospechu.