Založ si blog

Porušujú neočkovaní prikázanie „Nezabiješ“?

Táto teória sa objavila v katolíckych novinách. Podľa názoru určitej skupiny kresťanov, schvaľujúcich vakcináciu, je odmietanie očkovania prečinom proti piatemu prikázaniu Desatora „Nezabiješ“. U očkovaného je totiž oveľa vyššia pravdepodobnosť, že môže nakaziť svojich blížnych a tí môžu potom dôsledkom toho zomrieť.

Z tejto teórie potom celkom logicky vyplýva, že správny kresťan by mal byť zodpovedný, mal by sa dať zaočkovať, čím chráni nie len seba, ale aj svojich blížnych presne tak, ako to tvrdí aj štátna očkovacia propaganda.

Ale existuje aj druhá skupina kresťanov, odmietajúcich očkovanie. A pozor! Nie len rádových kresťanov, ale aj biskupov, ktorí odmietajú hrubý nátlak na vakcináciu i presadzovanie povinného, čiže násilného očkovania ľudí v určitých druhoch povolaní. Napríklad zdravotníkov, alebo učiteľov.

Ktorá z týchto dvoch protichodne stojacich názorových skupín kresťanov má pravdu? Názory a pohnútky zodpovedných všetci dobre poznáme z rozhlasu, z televízie i z tlače. A preto sa teraz bližšie pozrime na pohnútky takzvaných nezodpovedných, o ktorých sa v oficiálnych médiách nehovorí, alebo sú zosmiešňované.

Duchovne citliví ľudia, schopní vnímať jemnejšie vyžarovania osobnosti človeka zaznamenávajú, ako vakcína veľmi negatívnym spôsobom zasahuje do týchto žiarení. Vnáša do nich chaos a ľudské vnútro degraduje na nižšie zložky našej osobnosti. Ak totiž niečo hrubo zasiahne do subtílnych vyžarovaní, najviac tým vždy utrpí to vyššie, jemnejšie a ušľachtilejšie, čo sa v nás nachádza, dôsledkom čoho zostane už len to hrubšie a nižšie. Je to podobné ako s alkoholizmom. Aj alkoholizmus likviduje v mozgu všetky jeho jemnejšie funkcie a schopnosti, takže nakoniec zostáva len to hrubšie, nízke a až živočíšne.

A niečo veľmi podobné robí s našou osobnosťou aj vakcína. Tu treba vedieť, že osobnosť každého človeka tvoria dve základné zložky. Rozum a duch. V strede medzi nimi sa nachádza naša duša, ktorá má schopnosť slobodnej voľby, a na základe nej sa potom prikláňa buď k rozhodnutiam ducha, alebo k rozhodnutiam rozumu.

Rozum, fixovaný len na matériu je nižšou zložkou našej osobnosti a duch, prejavujúci sa impulzmi čistých citov a svedomia je vyššou zložkou našej osobnosti. Rozum nás spája s hmotou zeme a duch nás spája s výšinami Ducha. Rozum máme preto, aby sme úspešne zvládali všetko, čo sa týka matérie a ducha máme preto, aby sme mali spojenie s výšinami Ducha a so Stvoriteľom, a aby sme boli prostredníctvom impulzov citu a svedomia usmerňovaní k tomu, ako správne kráčať životom. Rozum máme na to, aby sme zvládali život v hmote a ducha máme na to, aby sme smerovali k večnému životu v ríši Ducha.

No a vakcinácia rozhodí nie len náš telesný aparát, čo sa prejavuje horúčkami, únavou, bolesťami kĺbov a podobne, ale zároveň rozhodí aj náš duševný aparát tým, že našu dušu doslova odpojí od toho vyššieho a ušľachtilejšieho v nás, čiže od nášho ducha, a na určitý čas zredukuje celú našu osobnosť iba na jej nižšiu, rozumovo racionálnu zložku. Vakcína nás teda na určitý čas celkom duchovne degraduje.

No a ľudia, vnímaví k citovým impulzom vlastného ducha tieto veci cítia a tušia. A práve toto je popri všetkých ostatných argumentoch proti vakcinácii hlavný dôvod, prečo sa jej bránia. Bránia sa preto, alebo ich duch sa proti tomu búri. Celá ich osobnosť sa búri proti tomu, aby v nej vakcína zabila a zlikvidovala jej spojenie s duchom.

Ľudia, odmietajúci očkovanie teda odmietajú, aby v nich vakcína zabila všetko duchovné, čím naplňujú prikázanie „Nezabiješ“, pretože ono „Nezabiješ“ platí nie len telesne, ale aj duševne! Aj dušu človeka je možné zabiť, zničiť a priviesť až k šialenstvu tým, že ju odpojíme od jej spojenia s duchom, alebo jej toto spojenie na maximálnu mieru sťažíme. A práve k tomu dochádza prostredníctvom vakcinácie!

V evanjeliách sa píše: „Kto hľadá svoj život stratí ho a kto stratí svoj život pre Boha, nájde ho“.

Dnešný materialistický svet hľadá len svoj pozemský život, ktorý sa snaží zachrániť vakcináciu a nedbá vôbec na to, že tým ohrozuje svoj život duchovný, na základe čoho môže stratiť svoje večné bytie. Ak by ale niekto hoci aj stratil pozemský život, pretože hájil záujmy svojho ducha, o svoje večné bytie nepríde.

A tak tu teda aj vo vzťahu k vakcinácii máme dve skupiny. Jednu materialistickú, pre ktorú je rozhodujúce jedine prežitie fyzického tela a druhú idealistickú, pre ktorú je rozhodujúce duchovné prežitie duše.

Čo je viac? Čo je pre pre koho dôležitejšie? „Nezabiješ“ to svetské, fyzické a materiálne, alebo „Nezabiješ“ to duchovné a večné?

Každý z nás v súčasnosti stojí pred týmto rozhodnutím a každý z nás sa musí nejakým spôsobom rozhodnúť. Zdržať hlasovania sa nedá a nijaká iná možnosť neexistuje. Existuje len buď, alebo!

Je veľkou devízou Slovenského národa, že sa v ňom nachádza vysoký počet ľudí, ktorí nechcú dovoliť, aby im vakcináciou bolo zobraté to vyššie a ušľachtilejšie, čo sa nachádza v ich osobnosti. Väčšina z týchto ľudí to nevie vedome, ale podvedome. Tušia to a cítia to! A na tomto svojom vnútornom cítení stavajú svoje presvedčenie k odporu, podopreté okrem toho aj rôznymi iným, racionálnymi dôvodmi, svedčiacimi proti vakcinácii. Rozhodujúci podiel na ich celkovom presvedčení má však predovšetkým ich vnútorné cítenie, ktoré pochádza z ich ducha.

A toto ich vlastné, živé vnútorné citové presvedčenie má pre nich oveľa väčšiu váhu, ako všetky odporúčania odborníkov, opierajúce sa len o nižšiu, rozumovo racionálnu zložku ľudskej osobnosti. Ich vlastné vnútorné presvedčenie má pre nich oveľa väčšiu váhu, ako pokrivený materialistický výklad prikázania „Nezabiješ“, ktorý je zameraný len na zabitie tela, ale už nie na zabitie duše. Lebo keby neočkovaný človek hoci aj zomrel, zomrie ako človek, čiže bytosť spojená s vlastným duchom. Ale zomrieť môže aj očkovaný tak, ako sa to stalo Julovi Viršíkovi, Milanovi Lasicovi, alebo mnohým iným jednoduchým ľuďom, ktorí naivne uverili v bezpečnosť vakcín. Avšak v takomto prípade zomierajú ako bytosti, okradnuté o to najcennejšie čo človek má. Okradnuté o spojenie ich duše so svojim duchom.

Z vnútorného tušenia týchto skutočností, vnímaných vedome alebo podvedome, vyrastá silné presvedčenia veľkej časti obyvateľstva k odporu voči vakcinácii. Konferencia biskupov štátu Colorado v USA vydala špeciálny pastiersky list, v ktorom sa striktne postavila proti povinnému očkovaniu a podporila tých, ktorí túto povinnosť odmietajú. Vyzvala na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka. Porušovanie ľudských práv a dôstojnosti človeka sa podľa biskupov vždy začína tým, že sa akákoľvek štátna byrokracia pokúša uvaliť na skupinu ľudí jednotné a rozsiahle požiadavky v oblastiach, týkajúcich sa svedomia a vlastného presvedčenia.

Biskupi teda chápu, že presvedčenie odporu proti vakcinácii pochádza z najhlbšej duchovnej podstaty človeka, a preto ho nie je možné ignorovať a nebodaj po ňom šliapať. Ak ale budú vlády tieto skutočnosti ignorovať, môžu tým spustiť niečo, čo bude pre spoločnosť zničujúce, pretože v každej dobe existovali ľudia, ochotní zomrieť za vlastné presvedčenie, ale aj ľudia, odhodlaní bojovať za vlastné presvedčenie. Ľudia budú donútení zobrať spravodlivosť do vlastných rúk tak, ako to urobila istá zdravotná sestra v Nemecku, ktorá bola z titulu svojej profesie donútená očkovať, ale pretože sa to priečilo jej najvnútornejšiemu presvedčeniu, približne 8000 ľudí zaočkovala namiesto vakcíny neškodným fyziologickým roztokom.

Ako teda vidieť, proti silnému presvedčeniu človeka sa nedá ísť a ľudia budú bojovať, či už nepriamo a partizánsky, ako spomínaná zdravotná sestra, alebo aj otvorene a priamo proti najväčšiemu zlodejstvu v histórii našej planéty, spočívajúcom v snahe pripraviť našu dušu o blahodárne spojenie s duchom.

PS. Človek bol stvorený na Boží obraz. Inými slovami povedané, Stvoriteľ naformátoval osobnosť človeka na svoj vlastný obraz. Vakcína však preformátuje ľudskú osobnosť na úplne iný obraz. No a na každom človeku v dnešnej dobe zostáva, či povoli farmaceutickým firmám takéto preformátovanie vlastnej osobnosti, alebo nie.

O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

04.03.2024

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel. Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako [...]

Umenie a krása povznášajú dušu nahor

13.11.2023

Ale pozor! Nie hocijaké umenie a hocijaká krása. Musia spĺňať vysoké kritérium čistoty a ušľachtilosti. Kde však nájsť takéto umenie? Žiaľ, nie je ho veľa, ale predsa len existuje. Jedným z pozitívnych príkladov je tvorba môjho priateľa Tomáša Lajmona, ktorý sa profesionálne venuje zákazkovej umeleckej drevorezbe. Odbor „rezbár a umelecké spracúvanie dreva“ [...]

Vrahovia! Máte na rukách ukrajinskú krv!

30.10.2023

Tento článok vznikol z troch dôvodov. Za prvé zo súcitu a na pamiatku zosnulých padlých vojakov, ktorých rady sa už nesmú viac rozširovať. Za druhé preto, lebo nad Európu a USA sa vznášajú husté, temné mraky myšlienkových foriem vojny a jej ďalšieho pokračovania za každú cenu. Tieto vražedné a základnej ľudskosti odporujúce myšlienkové formy musia byť nahradené [...]

Volodymyr Zelenskyj, Singapur

Lídri G7 sa dohodli - Ukrajina dostane 50 miliárd dolárov, pomôžu ruské aktíva

12.06.2024 22:18

"Máme dohodu," uviedol v stredu nemenovaný francúzsky predstaviteľ s tým, že išlo o iniciatívu USA.

fico, handlová, atentát

Polícia hľadá svedkov atentátu na Fica. Žiada o pomoc s identifikáciou

12.06.2024 21:45

Policajti žiadajú o pomoc s identifikáciou osôb.

Jadrová ponorka / Kazaň / Kuba /

Ruská ponorka a bojové lode priplávali na Kubu, vítali ich domáci. Podľa USA nie sú hrozbou

12.06.2024 19:01

Zoskupenie predtým vykonalo cvičenie s použitím rakiet v Atlantickom oceáne.

parlament

Zaviesť by sa mohlo tzv. právo na opravu aj nové pravidlá pre diskutérov

12.06.2024 18:14

SNS tiež navrhuje zavedenie osobitných povinností pre prevádzkovateľov spravodajských webových portálov umožňujúcich diskusiu k článkom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 83415x
Priemerná čítanosť článkov: 2876x

Autor blogu

Kategórie