Založ si blog

Čo má spoločné zavraždená Anna Kolesárová s neočkovanými?

Prostredníctvom návštevy pápeža sa dostal hlbšie do povedomia národa osud Anny Kolesárovej. Išlo o mladé dievča, žijúce v roku 1944 v dedine Vysoká nad Uhom. Bola zastrelená sovietskym vojakom keď bránila svoju čistotu a cirkev ju vyhlásila za blahoslavenú. No a práve na mieste, kde k jej blahoslaveniu došlo, čiže na štadióne Lokomotívy Košice, sa pápež stretol s mládežou a celé stretnutie sa nieslo v duchu výnimočného činu mladého dievčaťa, ktoré položilo svoj život za najvyššie ideály. Ktoré volilo radšej smrť, ako hriech.

Na tento čin existujú dva pohľady. Prvým je pohľad racionálneho človeka dnešnej doby. Podľa neho mohla byť Anna radšej povoľná a doteraz mohla žiť. No a potom je tu druhý pohľad, vnímajúci jej odpor ako výnimočné hrdinstvo, pri ktorom niekto položí radšej život za ochranu svojej čistoty, než by mal dopustiť, aby bola jeho čistota poškvrnená.

Keby nie len vládni činitelia, ale aj široká verejnosť o týchto veciach hlbšie premýšľala, mohla by nájsť určitú spojitosť s tým, čomu sú dnes vystavení neočkovaní, a kvôli čomu sa rozhodli vedome vystaviť svoje životy potencionálnemu riziku nákazy covidom. Aj oni tým totiž hája vyššie ideály a vyššie princípy. Hája tým samotnú podstatu ľudskosti pred nezodpovednými, alebo možno aj cielenými génovými manipuláciami, ktoré sa prostredníctvom mRNA vakcín snažia o prepis genetickej informácie ľudskej bunky, označovanej pojmom DNA.

Znamená to teda, že v podstate aj dnes stoja neočkovaní pred podobnou dilemou, ako kedysi Anna Kolesárová. Tá musela voliť medzi životom za cenu zneuctenia a medzi čistotou za cenu smrti. Aj súčasní neočkovaní musia voliť medzi takzvaným normálnym, slobodným životom, ale za cenu prepisu genetickej informácie ich DNA, alebo medzi šikanovaním a terorizovaním za cenu autentickej, geneticky nemodifikovanej ľudskosti. Neočkovaní bojujú za právo zostať ľuďmi bez toho, aby niekomu dovolili atakovať ich ľudskosť prostredníctvom prepisu informácie ich DNA. Bez toho, aby dovolili niekomu, kto sa chce hrať na stvoriteľa, experimentovať s vlastným zdravím a s vlastnou ľudskosťou.

Je to presne tak, ako v dávnych ľudových rozprávkach, keď prichádza k človeku diabol a sľubuje mu všetko, čo svet ponúka, ak mu upíše svoju dušu. Aj dnes nám sľubujú všetko, zdravie, slobodu a normálny život, ak im upíšeme dušu a dovolíme im manipulovať s genetickou informáciou našej DNA. V tomto zmysle je napríklad vyslovene satanská slovenská očkovacia lotéria, prostredníctvom ktorej sofistikovaný diabol našepkáva: zapredaj mi svoju dušu a ja ti dám príležitosť vyhrať veľké peniaze v očkovacej lotérii.

Mnohí ľudia však argumentujú tým, že aj v minulosti sme boli očkovaní. Každý z nás má teda už viaceré očkovania za sebou a nikto z toho doteraz nerobil nijaký cirkus.

To, čo bolo v minulosti a čo je dnes je diametrálne odlišné. V minulosti sa totiž vedecké poznanie nedostalo až do takých hĺbok. Z jeho postupným prenikaním k najhlbším štruktúram ľudského organizmu sa však začalo vedecké poznanie dostávať do kolízie s etikou. Mnohé veci začali byť diskutabilné z hľadiska základnej ľudskej etiky. Dôsledkom toho bol vznik nového odboru s názvom bioetika, venujúceho sa práve týmto vznikajúcim problémom.

Ľudstvo teda vo svojich poznatkoch došlo k určitej hranici, a túto hranicu mohlo prekročiť a pokračovať ďalej, ale už len za cenu popretia určitých etických princípov a za cenu kolízie s nimi. Typickým príkladom podobnej kolízie sú niektoré vakcíny proti covidu, ktoré boli vyvinuté za pomoci kmeňových buniek ľudských potratených plodov, s čím má intenzívny morálny problém určitá skupina vysokých cirkevných hodnostárov v rámci katolíckej cirkvi. Samozrejme, väčšinové médiá o tejto skupine biskupov a ich názoroch mlčia.

A podobných etických problémov je v oblasti zdravotného výskumu a vedy oveľa viac. V mene rozvoja vedeckých poznatkov a v mene ľuďmi stanovených cieľov sa dnes vo veľkom a úplne normálne prekračuje kritická hranica a kolízia takéhoto prístupu so základnou ľudskou etikou sa ignoruje a zamlčuje. Vedci sa začali hrať na bohov a začali zasahovať do takých vecí, ktoré im neprináležia, čo je však ospravedlňované vedeckým pokrokom. Ale za akú cenu?

Je napríklad známe, že vedci dokážu geneticky modifikovať rôzne poľnohospodárske plodiny. Napríklad kukuricu. Geneticky modifikovaná kukurica sa stáva odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, napríklad voči suchu. Dáva väčšie výnosy, avšak z dlhodobého hľadiska spôsobuje jej konzumácia u pokusných zvierat rakovinu. Preto bolo v niektorých krajinách zakázané používanie takýchto produktov.

Zanemená to teda, že vedci dokážu geneticky modifikovať kukuricu a vylepšiť ju želaným spôsobom, ale aj tak to pre nich zostáva úplne neznáma oblasť, v ktorej nie sú ani zďaleka schopní postrehnúť všetky skryté súvislosti a najjemnejšie detaily. A preto má ich hra na stvoriteľa negatívne účinky. Lebo ľudia nikdy nedosiahnu úrovne skutočného Stvoriteľa a jeho harmonického prepojenia všetkých, aj tých najjemnejších detailov.

Ale človek chce byť za každú cenu Stvoriteľom a od geneticky modifikovanej kukurice pristúpil ku geneticky upravovanému človeku. Tak, ako sa naučil prepisovať DNA kukurice, tak sa teraz prostredníctvom mRNA vakcín snaží zasahovať do genetickej informácie ľudskej bunky, čiže do DNA a prepisovať ju. Prepisovať ju tak, by dosiahol želaný efekt v podobe odolnosti voči covidu. Ide o genetické vylepšenie človeka rovnako, ako išlo o genetické vylepšenie plodnosti a odolnosti kukurice, avšak ani v jednom prípade sa to nemôže zaobísť bez negatívnych účinkov. Negatívnymi účinkami vakcín je náhla smrť na zlyhanie srdca, krvné zrazeniny a mnohé ďalšie negatívne zdravotné účinky, ktoré sa prejavia v horizonte 5 až 12 rokov. Priznal to i profesor Krčméry, a podľa neho je s tým jednoducho treba počítať.

Kto má záujem na tom, aby ľudstvo geneticky upravoval? Kto má záujem na tom, aby podľa svojich vlastných prianí prepisoval pôvodnú genetickú informáciu našej bunky a vkladal tam svoje vlastné informácie?

Podľa Božej Vôle a Božieho zákona má byť v človeku určujúcim jeho duch. Jeho najhlbšie duchovné jadro, ktoré z pozície ľudskej duchovnej podstaty ovplyvňuje všetky funkcie nášho tela. A teda aj naše bunky a genetickú informáciu v nich.

Ak je duch človeka vysoko morálne stojaci, ak má odvahu a dôveru v pomoc a ochranu Stvoriteľa, formuje genetickú informáciu svojich buniek do podoby zdravia a odolnosti voči chorobám. A aj keď sa dnešní ľudia príliš nesnažia byť morálne na výške, aj keď nemajú odvahu a dôveru v pomoc i ochranu Stvoriteľa, aj tak ich duch v rámci ich duchovnej zrelosti formuje bunky svojho tela do tomu zodpovedajúcej podoby. Tak je to normálne a prirodzené na základe zákonov Pána.

A zrazu prichádza človek so stvoriteľskou ambíciou a snaží sa prepísať DNA inak, ako ju prirodzene formuje náš duch. Takéto jednanie je však proti duchu a proti jeho výsostnému právu formovať naše telo. Ide teda o jednanie proti duchovné, upierajúce právo nášmu duchu a snažiace sa podľa prianí vedcov prepisovať našu DNA.

Niekto, kto zaplatil výskum vakcín a ich výrobu, niekto, kto núti ľudstvo aby sa nimi dalo očkovať, tento niekto chce mať geneticky upravovaných ľudí podľa svojich predstáv. Chce prepisovať ľudskú DNA podľa svojich vlastných zámerov. Toto je jedným z veľkých etických problémov vakcinácie proti covidu a ľudia duchovne živí a duchovne čulí tieto skutočnosti cítia. Vnímajú ich a preto sa vakcinácii bránia. A bránia sa preto, lebo sa nechcú stať ľuďmi geneticky upravenými. Bránia sa preto, lebo si nechcú dať vziať svoju ľudskosť za prísľub vonkajšej slobody a normálneho života. Bránia sa preto, lebo nechcú slobodu vlastného ducha a slobodu vlastnej autentickej osobnosti zapredať za prísľub vonkajšej slobody a materiálnych výhod. Títo jedinci bránia ľudstvo, stvorené podľa obrazu Božieho pred ľudstvom, geneticky upraveným podľa obrazu vedcov a priania mocných.

Odporcovia vakcinácie sú odhodlaní vystaviť sa kvôli týmto vyšším ideálom aj riziku ochorenia na covid, ako i všetkému šikanovaniu mocných, presadzujúcich genetickú úpravu ľudstva. V tomto sa ich úsilie veľmi podobá Anne Kolesárovej, ktorá tiež nebola ochotná vymeniť pozemský prospech a pozemský život za vyššie hodnoty. A zostáva iba žasnúť, že ani pápež, ani biskupi, ani mnohí kňazi tieto súvislosti nevnímajú. Nevidia, že dnešní neočkovaní podstupujú veľmi podobný boj, aký musela podstúpiť Anna Kolesárová.

Žiaľ, je známe, že aj pápež je zástancom vakcinácie. Je zástancom vakcinácie, ktorou sa pre prospech tela berie sloboda ľudskému duchu. Komu a čomu slúži takýto pápež? Slúži naozaj duchu, alebo len telu, hmote a ich prospechu? Nie je potom pokrytectvom vyzdvihovanie činu Anny Kolesárovej na jednej strane a stigmatizáciou neočkovaných na druhej strane? Nie slová, ale činy dokazujú, kde kto stojí. Či stojí na strane autenticity a zvrchovanosti ducha, alebo na strane genetickej manipulácie osobnosti. Či stojí na strane svetla, alebo na strane temna.

O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

04.03.2024

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel. Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako [...]

Umenie a krása povznášajú dušu nahor

13.11.2023

Ale pozor! Nie hocijaké umenie a hocijaká krása. Musia spĺňať vysoké kritérium čistoty a ušľachtilosti. Kde však nájsť takéto umenie? Žiaľ, nie je ho veľa, ale predsa len existuje. Jedným z pozitívnych príkladov je tvorba môjho priateľa Tomáša Lajmona, ktorý sa profesionálne venuje zákazkovej umeleckej drevorezbe. Odbor „rezbár a umelecké spracúvanie dreva“ [...]

Vrahovia! Máte na rukách ukrajinskú krv!

30.10.2023

Tento článok vznikol z troch dôvodov. Za prvé zo súcitu a na pamiatku zosnulých padlých vojakov, ktorých rady sa už nesmú viac rozširovať. Za druhé preto, lebo nad Európu a USA sa vznášajú husté, temné mraky myšlienkových foriem vojny a jej ďalšieho pokračovania za každú cenu. Tieto vražedné a základnej ľudskosti odporujúce myšlienkové formy musia byť nahradené [...]

Zelenskyj

Veľvyslanec Ukrajiny: Spravodlivý mier je aj v záujme Slovenska

13.06.2024 06:00

Čo očakáva Kyjev od mierového summitu, ktorý sa bude konať cez víkend vo Švajčiarsku? Pre Pravdu odpovedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran.

republika, uhrík, mazurek,

Nové trendy v EÚ? Krajná pravica silnie, darí sa aj Republike. Štandardné strany upadajú, zo Smeru je vlastenecká ľavica

13.06.2024 06:00

Republike sa darí a dokázala vziať Smeru, ktorý sa označil za vlasteneckú ľavicu, časť voličov. Štandardné strany upadajú a politici často k sociálno-demokratickým myšlienkam pripájajú aj tie silne vlastenecké či národno-konzervatívne.

Nemecko, Volodymyr Zelenskyj, Bundestag, vojna na Ukrajine

ONLINE: Ukrajinci prerátali ruskú inváziu na emisie CO2, klimatické škody im vyšli na 32 miliárd USD

13.06.2024 05:50

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu môže byť príčinou až 175 miliónov ton emisií oxidu uhličitého, uvádza správa ukrajinského ministerstva a mimovládok.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 83437x
Priemerná čítanosť článkov: 2877x

Autor blogu

Kategórie