Založ si blog

Desivé porovnanie novodobého a prastarého textu

V tomto článku si povieme o súvise dvoch textov a o závažných skutočnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Vrhajú totiž desivé svetlo na všetko, čo sa okolo nás deje. Demaskujú to, odkrývajú to a je na ľuďoch, aby sa podľa toho zariadili.

O aké texty ide?

Prvým z nich je stať zo Zjavenia Jána, nachádzajúca sa v závere Nového Zákona. Spis je známejší pod názvom Apokalypsa. V uvedenej stati sa píše, že v zlomovom období v dejinách ľudstva, v očiste a súde príde čas, kedy budú veľkí i malí, chudobní i bohatí nútení šelmou k tomu, aby hromadne a masovo prijímali jej znak na svoju ruku, pretože bez tohto znaku nebudú môcť ani kupovať, ani predávať. V Apokalypse sa ďalej upozorňuje, že ľudia by sa tomu mali brániť, pretože kto sa tomu podvolí, postaví sa proti Stvoriteľovi a bude smerovať k zatrateniu. Celé je to vyjadrené veľmi drsnými a expresívnymi slovami, a to preto, aby sme si to so všetkou vážnosťou uvedomili, a keď príde čas, všemožne sa bránili prijatiu znaku šelmy na ruku, pretože z duchovného hľadiska ide o vec veľmi negatívnu.

Toľko dávny, 2000 rokov starý text, a teraz ho porovnajme s textom súčasným. Ide o slová Henryho Kissingera, prednesené 25. februára 2009 na Rade Svetovej Zdravotníckej Organizácie pre Eugeniku:

Akonáhle stádo prijme povinné nútené očkovanie, je koniec hry. Príjmu čokoľvek – násilné darcovstvo krvi alebo orgánov – pre „vyššie dobro“. Môžeme geneticky modifikovať deti a sterilizovať ich – pre „vyššie dobro“. Ovládaj mysle oviec a ovládaš stádo. Výrobcovia vakcín zarobia miliardy, a vy, ktorí ste dnes tu v tejto miestnosti, ste investori. To je veľká výhra na oboch stranách! My preriedime stádo a stádo nám zaplatí za poskytnutie vyhladzovacích služieb.

Čo znamenajú jeho slová vo svetle textu z Apokalypsy a čo všetko z toho pre nás vyplýva?

V novodobom texte sa hovorí o očkovaní v súvislosti so svetovou pandémiou nie ako o pomoci ľudstvu, ale ako o niečom nekalom. Ako o nástroji manipulácie a redukcie ľudstva. Ako o nástroji genetickej modifikácie. A hovorí sa tam aj o taktike, ktorá má byť použitá na dosiahnutie týchto obludných cieľov. Taktikou je, že sa ľuďom nahovorí, že je to pre ich dobro.

S cynizmom, typickým pre mnohých takzvaných „šikovných“ podnikateľov dnešnej doby sa ďalej hovorí, že sa na tom všetkom dá veľmi dobre zarobiť, pretože zmanipulované obyvateľstvo zaplatí „šikovným“ podnikateľom za vlastnú likvidáciu i za genetické pokusy na nich.

V súhrne tu teda máme štyri základné body, a my sa budeme detailnejšie venovať každému z nich.

Prvým bodom je genetická manipulácia a modifikácia ľudstva. Druhým bodom je redukcia populácie. Tretím bodom je cieľ, akým toho dosiahnuť. A štvrtými bodom sú zisky, ktoré sa z toho dajú vytĺcť.

A aby článok nebol príliš obsiahly, budeme sa v ňom venovať len trom z uvedených bodov, pričom bod o zriedení svetovej populácie rozviniem v samostatnom článku.

Poďme teda najskôr k zisku. Takzvaní „šikovní“ podnikatelia, čiže ľudia bez akejkoľvek morálky, dokážu zarobiť na všetkom. Na vojne, na ľudskom nešťastí i na pandémii. A preto sa aj dnes vo veľkom zarába. Zarába sa na testoch, na vakcínach a na províziách, ktoré za to tečú do vreciek tých, čo to dovoľujú. Hovorí sa o covid mafii, ktorá má záujem na tom, aby pandémia stále pokračovala, a aby sa stále viac testovalo a očkovalo. Najprv dvomi dávkami, teraz treťou a potom stále ďalej donekonečna.

Sám Matovič je prepojený s týmto kšeftom, pretože právo distribúcie testov pre štát získala malá trnavská firma jeho kamaráta. Aj preto bolo na Slovensku uskutočnené celoplošné testovanie, ako svetový unikát. Stálo miliardu Eur. Stalo sa však jedným z ohnísk šírenia nákazy, na základe čoho sme sa umiestnili v úmrtiach na počet obyvateľstva medzi štáty s najväčšou úmrtnosťou na svete.

Došlo k neuveriteľnému paradoxu, že najviac testovaný národ na svete dosiahol najväčšiu úmrtnosť na svete. Jediným objektívnym prínosom plošného testovania bolo to, že si na ňom všetci zainteresovaní dobre namastili vrecká.

A kšefty ďalej úspešne pokračujú, pričom rovnaké je to aj s očkovaním. Tí, čo sa očkovať nechcú dať kazia kšefty, a preto sú k očkovaniu všemožne nútení. Preto sa uvažuje o povinnom očkovaní. A tí, čo s očkovaním súhlasia, sú očkovaní treťou dávkou, a budú štvrtou a ďalšou, pretože platnosť covid pasov je len 9 mesiacov.

Horšie však je, že očkovaním sa sledujú ešte aj iné ciele, ako je zisk. Na ľudstve je ako na pokusných myšiach aplikovaná genetická terapia. Začína sa manipulovať s ľudskou genetickou informáciou. Najskôr sme geneticky modifikovali kukuricu a zmenili sme jej genetickú štruktúru na svoj vlastný obraz a podľa svojich vlastných prianí. A teraz prichádza na rad ľudstvo! Aj jeho genetická informácia má byť zmenená, a to podľa obrazu a predstáv vedcov z Pfizeru i iných farmaceutických spoločnosti, ale v skutočnosti podľa predstáv vlastníkov a majiteľov týchto spoločností. Presne tak, ako to v roku 2009 avizoval Henry Kissinger.

Ľudstvo, stvorené na obraz Boží, má byť geneticky modifikované na obraz a podľa priania úzkej elity vyvolených, ktorá sa pasovala do pozície vládcov nad svetom. Genetickou manipuláciou má byť ľuďom zahataná cesta k Stvoriteľovi. Má byť zabránené nájdenie spojenia s ním. Ide o zločin voči duchovnému jadru človeka, ktoré má byť prostredníctvom genetických manipulácií definitívne odstavené na vedľajšiu koľaj. S ľudí sa majú stať len čisto biologické bytosti bez ducha. Len biologické roboty, bezducho plniace zámery mocných. Preto je v Apokalypse vnímané prijatie znaku šelmy na ruku, ako zločin proti duchu s katastrofálnymi duchovnými dôsledkami pre každého, kto sa tomu podvolí.

A najväčšou zákernosťou a manipuláciou obyvateľstva je, že toto všetko je prezentované tak, že sa to deje pre naše dobro. Že sa to deje pre víťazstvo nad pandémiou. Každý, kto víťazstvu nad pandémiou napomáha je vnímaný ako dobrý a naopak, každý kto sa tomu prieči je vnímaný ako zlý a nezodpovedný.

Vlci prichádzajú v rúchu baránka a naivní ľudia to nepoznávajú. Prezlečených a zamaskovaných vlkov považujú za dobrých a tých, ktorí sa vlkom stavajú na odpor, považujú za zlých. Ľudia sa dali naivne oklamať prvoplánovým dobrom a nevidia, že je to len vonkajšie pozlátko. Že je to len vonkajší lesk a pod jeho povrchom sa skrývajú nečisté pazúry temna.

Keby mali ľudia živšieho ducha, živší cit, jasnejšie svedomie a ušľachtilejšiu myseľ, dokázali by túto zákernú podlosť vnímať a nedali by sa oklamať. Ale vnútro väčšiny obyvateľstva je spútané materializmom a konzumným spôsobom života, čo im zastiera jas ich ducha, citu a svedomia. Ich myseľ je zakalená neušľachtilosťou, a preto nedokážu vnímať zlo, skrývajúce sa za prvoplánové dobro. A preto v domnení, že robia dobre, robia v skutočnosti zle. V domnení, že slúžia dobru, slúžia v skutočnosti zlu.

V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť jeden príklad z časov plošného testovania na Slovensku. V televízii vtedy dávali rozhovor s mladým človekom, ktorý hovoril, že rád pomáha ľuďom, a preto sa rozhodol pomôcť ako dobrovoľník pri plošnom testovaní. Bolo to prezentované ako uvedomelosť, dobrota a láska k blížnym.

V skutočnosti sa však táto naivná ovečka stala ochotným pomocníkom pri šikanovaní a terorizovaní národa. Stala sa predĺženou rukou trnavskej firmy Matovičovho kamaráta, ktorý na plošnom testovaní vynikajúco zarobil a ďalej vo veľkom zarába. A na koniec bolo celé plošné testovanie vyhodnotené WHO ako fiasko a drahý, zbytočný experiment.

Hitler bol fašistický netvor, ktorému však slúžili tisíce ľudí. Horlivo zavádzali jeho nariadenia do každodenného života, čím terorizovali a šikanovali zvyšok národa. V súčasnosti sa do pozície vládcov sveta pasovala úzka skupina netvorov, o ktorých zámeroch s ľudstvom hovoril Henry Kissinger. A týmto netvorom a ich zámerom slúžia jednotlivé národné vlády. A im zase slúžia tisícky otrockých a ustráchaných duší v rôznych štátnych inštitúciách a úradoch. Poslušne terorizujú národ a domnievajú sa, že mu pomáhajú. Netvorom slúžia tisíce naivných dobrákov, ktorí z takzvanej lásky k blížnym testujú ľudí, alebo ich očkujú. A netvorom slúžia i policajné zložky, zabezpečujúce, aby sa to všetko dialo pod zdaním práva.

Keby sme sa opierali len o slová Henryho Kissingera, mohlo by sa to snáď považovať za hoax. Ale o niečom podobnom hovoria aj slová Apokalypsy, staré 2000 rokov. Tieto dva texty sa doplňujú a jasne dosvedčujú, že nejde o nijakú konšpiráciu.

Žijeme v dobe súdu a očisty, predpovedanej už pred 2000 rokmi, a jej poznávacie znaky sa v dnešnej dobe naplňujú. A naplňujú sa preto, lebo sme sa odvrátili od hodnôt ducha a náš odklon nás priviedol až sem. Až ku genetickej manipulácii ľudstva a k jeho riadenej redukcii. To však môžu spoznať len ľudia čistého srdca, mysle a citu. Oni sú tými, ktorí bojujú za správnu vec a oni sú tými, ktorí ak vo svojom boji nepoľavia, nedostanú strach a nepoddajú sa, nakoniec zvíťazia s podporou Svetla tak, ako je to predpovedané na samom konci Nového Zákona v Zjavení Jánovom. Želám vám, aby ste aj vy boli medzi nimi.

O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

04.03.2024

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel. Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako [...]

Umenie a krása povznášajú dušu nahor

13.11.2023

Ale pozor! Nie hocijaké umenie a hocijaká krása. Musia spĺňať vysoké kritérium čistoty a ušľachtilosti. Kde však nájsť takéto umenie? Žiaľ, nie je ho veľa, ale predsa len existuje. Jedným z pozitívnych príkladov je tvorba môjho priateľa Tomáša Lajmona, ktorý sa profesionálne venuje zákazkovej umeleckej drevorezbe. Odbor „rezbár a umelecké spracúvanie dreva“ [...]

Vrahovia! Máte na rukách ukrajinskú krv!

30.10.2023

Tento článok vznikol z troch dôvodov. Za prvé zo súcitu a na pamiatku zosnulých padlých vojakov, ktorých rady sa už nesmú viac rozširovať. Za druhé preto, lebo nad Európu a USA sa vznášajú husté, temné mraky myšlienkových foriem vojny a jej ďalšieho pokračovania za každú cenu. Tieto vražedné a základnej ľudskosti odporujúce myšlienkové formy musia byť nahradené [...]

Zelenskyj

Veľvyslanec Ukrajiny: Spravodlivý mier je aj v záujme Slovenska

13.06.2024 06:00

Čo očakáva Kyjev od mierového summitu, ktorý sa bude konať cez víkend vo Švajčiarsku? Pre Pravdu odpovedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran.

republika, uhrík, mazurek,

Nové trendy v EÚ? Krajná pravica silnie, darí sa aj Republike. Štandardné strany upadajú, zo Smeru je vlastenecká ľavica

13.06.2024 06:00

Republike sa darí a dokázala vziať Smeru, ktorý sa označil za vlasteneckú ľavicu, časť voličov. Štandardné strany upadajú a politici často k sociálno-demokratickým myšlienkam pripájajú aj tie silne vlastenecké či národno-konzervatívne.

Nemecko, Volodymyr Zelenskyj, Bundestag, vojna na Ukrajine

ONLINE: Ukrajinci prerátali ruskú inváziu na emisie CO2, klimatické škody im vyšli na 32 miliárd USD

13.06.2024 05:50

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu môže byť príčinou až 175 miliónov ton emisií oxidu uhličitého, uvádza správa ukrajinského ministerstva a mimovládok.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 83438x
Priemerná čítanosť článkov: 2877x

Autor blogu

Kategórie