Založ si blog

Odplata vojnovým štváčom i tým, ktorí sú ľahostajní ku všetkému

Spravodlivosť existuje a kto má oči otvorené, môže jasne vidieť, že v žiadnom prípade nenechá bez zodpovedajúcej odplaty nikoho, kto podporuje vojnu a živí ju neustálymi dodávkami zbraní.

O čo konkrétne ide?

Všetci vieme, že Veľká Británia poslala Ukrajine muníciu s ochudobneným uránom. No a práve sklad tejto munície, nachádzajúci sa v Chmeľnickej oblasti, vyhodili Rusi do vzduchu svojimi raketovými útokmi. Obrázky na internete ukazujú malý rádioaktívny hríb. Táto udalosť je logicky spojená so zvýšenou rádioaktivitou na Slovensku i v Poľsku, ale i v Rakúsku a Nemecku.

Oficiálne médiá, považujúce ľudí za úplných hlupákov, označujú zvýšenú rádioaktivitu za hoax. Ja osobne nemienim nikoho o ničom presviedčať. Apelujem iba na zdravý rozum a logickú úvahu, či je hoaxom, keď sa hovorí o zvýšenej radiácii po výbuchu skladu munície s ochudobneným uránom.

Ako sa v tomto dianí prejavuje neoblomná spravodlivosť?

Tak, že to, čo Západ poslal na Ukrajinu v snahe o udržanie chodu vojenskej mašinérie, bolo vyhodené do vzduchu a vzduchom sa to vracia naspäť na Západ. Ako sa totiž do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Samozrejme, že najviac na to doplácajú štáty, susediace s Ukrajinou, ako je Slovensko a Poľsko. Vlády týchto štátov však patria medzi najväčších vojnových štváčov a najväčších dodávateľov zbraní. Vlády týchto štátov sú zločinci, ktorí zaťahujú vlastné národy do vojenského konfliktu a na základe toho žnú zodpovedajúce dôsledky. A dôsledky žne aj obyvateľstvo, ktoré na svojom čele toleruje takéto vlády a už dávno nevyšlo do ulíc, aby ich zvrhlo a tým zabránilo ich zločinnému konaniu. V tomto spočíva vina národa! A za svoju vinu platí v podobe zvýšenej rádioaktivity.

Ale žiaľ, ani to si väčšina neuvedomuje, pretože ich momentálnou najväčšou starosťou v tomto období je, aby mali každý týždeň pokosený trávnik. Nie že by som mala niečo proti koseniu trávy, ale uvedený príklad dokonale ilustruje akčný rádius záujmu väčšiny obyvateľstva. Ilustruje absolútnu ľahostajnosť voči všetkému, čo presahuje snahy štandardnej rodiny o zabezpečenie svojich materiálnych potrieb. Väčšina obyvateľstva je úplne ľahostajná voči zásadným spoločenským otázkam, čo je dôsledkom ich celkovej duchovnej ľahostajnosti. Väčšina obyvateľstva nie je schopná ani len toho najelementárnejšieho odporu voči zlu, ale naopak, celkom bez odporu sa zlu podvoľuje.

Takto sa správali ľudia pri pandémii, keď sa bez odporu dali napichať experimentálnymi vakcínami a takto sa správajú aj teraz, keď sa dávajú zaťahovať do vojenského konfliktu, do ktorého nás nie je vôbec nič. Lebo ukrajinská vojna nie je naša vojna! Nebojuje sa v nej za žiadne európske hodnoty! Ukrajinská vojna je dôsledkom dvojstranného susedského sporu, do ktorého nikoho nič nie je.

Tento spor začal vtedy, keď sa ukrajinská vláda rozhodla riešiť problémy s ruskou menšinou na svojom území nie vzájomným rokovaním, ale vojenskou silou. Je neprípustné, aby akýkoľvek štát Európskej únie riešil spory s nejakou národnostnou menšinou na vlastnom území vojenskou silou. To však, čo je neprípusté v Európskej únii, bolo v tichosti tolerované Ukrajine vo vzťahu k ruskej menšine na Donbase. A tento susedský spor, súvisiaci s právami menšín, vyvolal nakoniec inváziu Ruska do Ukrajiny.

Táto vojna nie je naša vojna! Ani Slovensko, ani Česko, ani Poľsko, ani Nemecko s ňou nemá absolútne nič spoločné! Je to susedský spor, ktorý si musia vzájomne vyriešiť znepriatelené strany. Ukrajina nebojuje za žiadne európske hodnoty. Práve naopak! Ukrajina hrubo ignorovala jednu z najzákladnejších európskych hodnôt, ktorou sú práva národnostných menšín, a svojou vojenskou agresiou dala podnet k agresii Ruska.

Mimochodom viete, čo znamená ono tajomné „Z“, ktoré Rusi píšu na svoju vojenskú techniku? Je symbolom slova „zaščita“ – ochrana. Materský národ sa rozhodol ochrániť svoju menšinu, ktorú jeho sused terorizoval a vraždil. Toto znamená písmeno „Z“.

Humanitárna pomoc z našej strany je v poriadku. Avšak akákoľvek vojenská pomoc je absolútne nežiadúca, pretože nás zaťahuje do sporu dvoch strán, s ktorým nemáme vôbec nič. Je to ich spor, ktorý si musia vyriešiť oni sami.

Mediálne živená lož, že Ukrajina bojuje za akési imaginárne európske hodnoty je v skutočnosti len hľadanie dôvodu na to, aby sa Západ mohol zapojiť do sporu dvoch strán a jednu z nich začať zásobovať zbraňami.

Výsada myslieť v sebe nesie povinnosť skúmať!

Je povinnosťou každého mysliaceho človeka, aby všetko okolo seba do hĺbky skúmal. Ak si však neplní svoju základnú ľudskú povinnosť, stáva sa iba živočíchom, zameraním len na napĺňanie svojich materiálnych potrieb a na udržanie svojej pozemskej existencie, čím ale klesá na úroveň zvieraťa. Klesá na úroveň spoločensky a duchovne nevedomej bytosti, s ktorou je možné podľa potreby manipulovať, a ktorú je možné bez akéhokoľvek odporu zatiahnuť do vojenského konfliktu, so všetkými, tomu zodpovedajúcimi negatívnymi dôsledkami.

Avšak tieto skutočnosti majú ešte aj hlbšie presahy. Jedným z nich je skutočnosť, že zasahovaním Západu do susedského sporu medzi Ruskom a Ukrajinou sa tento spor posunul do úplne inej roviny. Posunul sa do ekonomickej a vojenskej konfrontácie Ruska a Západu, ktorá je v podstate pokračovaním druhej svetovej vojny. Vnuci nemeckých nacistov, ktorých dedovia ušli po vojne do USA a sú teraz v pozíciách amerických generálov a zástupcov amerického zbrojárskeho priemyslu, ako i vysokí predstavitelia Európskej únie s nacistickou rodinnou minulosťou, títo všetci vnímajú dnešnú vojnu ako opätovné ťaženie na východ. Ako opätovný „Drang nach Osten.“

Za druhej svetovej vojny predstavoval Hitler s jeho otvoreným satanizmom, okultizmom a absolútnou zvrátenosťou stelesnenie temna. Rusko vtedy hájilo to svetlejšie, zdravšie a lepšie. A úplne rovnako je tomu i dnes. Nič sa nezmenilo! Stalinské Rusko malo mnoho chýb a Stalin nebol anjel, ale svetlé sily univerza stáli na strane Ruska v boji proti absolútnemu temnu, reprezentovanému Hitlerom a jeho treťou ríšou. Aj dnes má Rusko mnoho chýb a Putin nie je anjel, ale z hľadiska pravých a zdravých hodnôt stojí vyššie, ako morálne zhnitý Západ s jeho sexuálnymi výchovami, gender agendami a mnohými inými zvrhlosťami. Rusko stojí hodnotovo vyššie, ako pokrytecký a falošný Západ s jeho snahami o mocenskú nadvládu nad celý svetom. S jeho snahami o rozdrobenie Ruska a ovládnutie jeho prírodných zdrojov.

A druhým obrovským presahom je skutočnosť, že tento pozemský boj je len odrazom hlavného očistného boja, ktorý prebieha vo vyšších úrovniach, nachádzajúcich sa v blízkosti zeme. Lebo presne tak, ako sa prelet kŕdľa vtákov nad jazerom odráža na jeho hladine, tak je i pozemský boj medzi Západom a Ruskom iba odrazom hlavného boja medzi silami Svetla a temnom, ktorý prebieha v jemnejších úrovniach nad fyzickým svetom.

Široká verejnosť vo svojej, nie len spoločenskej, ale najmä duchovnej ľahostajnosti a apatii nevníma, že začala prebiehať veľká očista zeme tak, ako to bolo predpovedané v Apokalypse. Že nastala doba veľkej očisty, poznateľná podľa toho, že ľudia, malí i veľkí, bohatí i chudobní, budú nútení prijímať znak šelmy na svoju ruku, pretože bez potvrdenia o prijatí tohto znaku nebudú môcť ani kupovať, ani predávať, ani chodiť k lekárovi. Aj slepý musí vidieť, že presne k tomu došlo pri pandémii. Ale ľudia to nevidia a nechcú vidieť. Chcú žiť tak, ako doposiaľ. Konzumne a bez hlbšieho premýšľania. Chcú ďalej iba biologicky vegetovať, bez záujmu o veci duchovné.

Ale prichádza drsný budíček! Prichádzajú drsné dôsledky ľudskej duchovnej ľahostajnosti, ktoré nás budú nemilosrdne prebúdzať z nášho doterajšieho duchovného spánku. Budú nás prebúdzať k našej povinnosti myslieť a hlbšie sa zamýšľať nad životom. Budú prebúdzať naše svedomie a cítenie, ktoré predstavujú hlas nášho ducha, aby sme sa nimi konečne začali riadiť. Budú v nás prebúdzať stratenú dôveru v Boha tým, že stratíme všetko, čo pre nás niečo znamenalo, aby sme sa v zúfalstve nad zrútením celej doterajšej rozumovo materialistickej koncepcie sveta nakoniec obrátili k tomu jedinému, kto nám ešte bude schopný pomôcť. K Bohu!

Veľká očista je tu a už nám siaha na krk! Už siaha na naše istoty a otriasa nimi, aby nás nakoniec o ne celkom pripravila, a my sme tým boli donútení hľadať istoty iné. Istoty večné! Istoty, ktoré sa nikdy nezrútia! Istoty Ducha! Istoty dobrého, čistého, spravodlivého a láskavého srdca! Istoty Božej Pravdy a Božích Zákonov!

Blažený človek, ktorý tieto skutočnosti pochopí už teraz a začne vážne usilovať o to, čo jediné má hodnotu a cenu. Pomôže tým sebe i svetu. Uchráni tým sám seba od mnohého utrpenia a prispeje k tomu, že miera trosiek nášho, od Boha odvráteného sveta, nebude musieť byť až taká veľká.

Veľa šťastia v nadchádzajúcej očiste, priatelia!

O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

04.03.2024

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel. Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako [...]

Umenie a krása povznášajú dušu nahor

13.11.2023

Ale pozor! Nie hocijaké umenie a hocijaká krása. Musia spĺňať vysoké kritérium čistoty a ušľachtilosti. Kde však nájsť takéto umenie? Žiaľ, nie je ho veľa, ale predsa len existuje. Jedným z pozitívnych príkladov je tvorba môjho priateľa Tomáša Lajmona, ktorý sa profesionálne venuje zákazkovej umeleckej drevorezbe. Odbor „rezbár a umelecké spracúvanie dreva“ [...]

Vrahovia! Máte na rukách ukrajinskú krv!

30.10.2023

Tento článok vznikol z troch dôvodov. Za prvé zo súcitu a na pamiatku zosnulých padlých vojakov, ktorých rady sa už nesmú viac rozširovať. Za druhé preto, lebo nad Európu a USA sa vznášajú husté, temné mraky myšlienkových foriem vojny a jej ďalšieho pokračovania za každú cenu. Tieto vražedné a základnej ľudskosti odporujúce myšlienkové formy musia byť nahradené [...]

Harrisová

Otázky a odpovede + VIDEO: Zabojuje Harrisová o Biely dom? Musí Trump zmeniť taktiku? Odstúpi Biden ako prezident?

22.07.2024 10:30

Preberú demokrati iniciatívu pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konajú 5. novembra, alebo si republikán Donald Trump udrží náskok, ktorý podľa prieskumov má?

Blesk / Hrom /

Blesk zabil mladíka na Zugspitze, o život pripravil aj muža v Alpách. Trafil aj početnú rodinu, dve deti museli oživovať

22.07.2024 10:14

Búrlivé počasie vyčíňalo počas víkendu v Rakúsku aj Nemecku.

Homofób roka 2023, Mária Bartalos

Homofóba roka tento rok nevyhlásia, dôvodom strach. IĽP viní aj vládu

22.07.2024 09:54

Anketu mali pôvodne spustiť pár dní po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica.

španielsko, turizmus, protest, F1, barcelona

„Váš luxus, naša bieda.“ Na Malorke opäť protestovali proti masovej turistike

22.07.2024 09:26

Pred ôsmimi týždňami vyšlo podľa organizátorov do ulíc v Palme de Mallorca okolo 25 000 miestnych obyvateľov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 84505x
Priemerná čítanosť článkov: 2914x

Autor blogu

Kategórie