Založ si blog

Konšpirátori.sk

V USA, v Európe i u nás sa presadzuje názor, že iba oficiálne, väčšinové médiá poskytujú tie najsprávnejšie informácie. Všetky ostatné informačné zdroje, prezentujúce odlišný pohľad na realitu, sú považované za konšpiračné. Dokonca kvalita jednotlivých národov je posudzovaná podľa toho, koľko percent obyvateľstva dôveruje väčšinovým médiám a koľko percent médiám alternatívnym. Napríklad v pokrokovom Švédsku vyhľadáva alternatívne médiá a ich informácie len 6 percent populácie. Na zaostalom Slovensku je to až 30 percent populácie.

V ostrom protiklade s týmito oficiálnymi názormi je však treba zdôrazniť, že ku konšpirátorom treba zaradiť aj Krista, ktorý povedal na adresu vtedajšej duchovnej elity židovského národa toto: „Ste ako vybielené hrobky. Zvonka honosné a majestátne, avšak vo vnútri plné hniloby a nečistoty.“ Kristus teda poukázal na to, že v ľudskej spoločnosti existuje obrovský rozdiel medzi tým, čo sa prezentuje navonok a medzi tým, čo sa za tým v skutočnosti skrýva. Spasiteľ nás upozornil na to, že vonkajší lesk je na našej zemi často len vedomou lžou, za ktorou sa skrývajú nečisté a zvrátené vnútorné pohnútky.

A títo ľudia vonkajšieho lesku a zhnitého vnútra vybudovali presne takú istú civilizáciu, akí sú oni sami. Civilizáciu navonok veľkolepú, modernú a majestátnu, ale vo vnútri plnú hniloby, nečistoty a zvrátenosti, ktorá je často až tak neuveriteľná, že sa z nej tají dych.

Snáď nikdy v doterajšej histórii neboli Ježišove slová o majestátnych hrobkách plných hniloby tak aktuálne, ako sú práve dnes. Ako je to práve v našej súčasnosti, v ktorej všetko falošné dosahuje svojho vrcholu.

Vezmime si napríklad pandémiu a všetko to, čo v súvislosti s ňou odznelo vo väčšinových médiách, ktoré usilovne budovali naratív veľkého, spoločného boja proti covidu. Avšak alternatívne médiá hovorili o tom, že za ušľachtilou vonkajšou fasádou sa skrýva obludná lož, manipulácia, hnus a zvrátenosť, aké doposiaľ v tak veľkom meradle nemali obdobu. A mnohí ľudia, ktorí uverili v charakternosť boja proti pandémii, ktorí uverili médiám, rôznym odborníkom a dali sa očkovať, dnes náhle a bez príčiny zomierajú. A iní zase dožívajú svoje životy s podlomeným zdravím.

A úplne rovnaké je to aj s vojnou na Ukrajine. Máme oficiálny mediálny naratív dobrej, nevinnej Ukrajiny a zlého Ruska, avšak pod povrchom sa opäť skrýva niečo úplne iné. Skrýva sa tam vojne predchádzajúca agresia Ukrajiny voči ruskej menšine na vlastnom území, ktorá by bola absolútne neprijateľná v akomkoľvek zo štátov Európskej únie. A táto prvotná ukrajinská agresia, podporovaná USA a Európou, následne vyprovokovala odvetnú agresiu Ruska.

Reálna situácia je dnes žiaľ taká, že čo na prvý pohľad vyzerá pozitívne a ako pozitívne je to aj oficiálne mediálne prezentované, môžeme za tým so stopercentnou istotou očakávať niečo nekalé a zlé. Býva to ale spravidla tak zaobalené a obratne skryté, že iba čisto rozumovým posúdením neraz nie je možné rozpoznať, čo sa v pozadí v skutočnosti skrýva.

Rozpoznať je to možné len citom, ktorý je schopný vnímať hlbšiu skutočnosť, než je tá vonkajšia rozumová. Citom, ktorý je schopný vnímať skutočnú podstatu ľudí a ich skutočné vnútorné pohnútky.

Ľudí, opierajúcich sa iba o rozum, je možné oklamať a oni sú naozaj vo veľkom klamaní. Ľudí citu však oklamať nemožno, pretože vidia pod povrch. Pretože vycítia a vytušia skutočnú pravdu o danej veci, alebo o danom človeku.

Z tohto uhla pohľadu potom vyzerá úplne inak hodnotenie percentuálnej náklonnosti obyvateľstva k alternatívnym médiám. V skutočnosti to vôbec nie je negatívny ukazovateľ, ale ukazovateľ pozitívny, pretože vyjadruje mieru citovej, čiže duchovnej živosti a vnútornej pohyblivosti toho ktorého národa.

Týmto nemá byť povedané, že úplne všetko v alternatívnych médiách je správne a pravdivé. Aj tu si je treba dávať pozor. Avšak ľudia, ktorí ich vyhľadávajú, vykazujú to najdôležitejšie, čo človek má. Vykazujú vnútornú živosť, vnútornú pohyblivosť a vnútorné tušenie, že všetky veci majú vždy aj oveľa hlbší rozmer, ako iba ten povrchný a prvoplánový. Ide o typ ľudí, ktorí majú chuť a odvahu skúmať, a neuspokojujú sa s bezmyšlienkovitým a prvoplánovým prijímaním hotových právd väčšinových médií, politikov a rôznych odborníkov. Práve títo ľudia tvoria duchovne živé a vnútorne pohyblivé, zdravé jadro každého národa.

Avšak práve títo ľudia sú mocným nepohodlní, pretože sa pýtajú, hľadajú a skúmajú. Mocným naopak vyhovujú takí ľudia, ktorí sa nepýtajú, nehľadajú a neskúmajú, iba bezmyšlienkovite konzumujú a prijímajú to, čo je im sprostredkované médiami, stojacimi v službách mocných. A práve preto sú dnes mocnými a ich médiami označovaní premýšľajúci ľudia ako konšpirátori, hoaxeri, dezoláti a hlupáci, ktorí veria hocičomu.

Avšak najstrašnejšie na celej veci je, že tieto skutočnosti zasahujú aj do oblasti duchovna. Aj do kresťanstva a jeho vierouky. Ukážme si to na príklade Krista. V jeho prípade došlo ku konfliktu medzi duchovnou elitou židovského národa, ktorá bola presvedčená, že učí správne o veciach Božích a medzi Synom Božím, prichádzajúcim priamo od Stvoriteľa. Aj v tomto prípade bola skutočná pravda o Stvoriteľovi v mnohom iná, než ju vnímala a učila cirkev. Bola do takej miery iná, že keď prišiel Syn Boží a hovoril ľudu, aká naozaj je, vyhlásili ho za rúhača a ukrižovali ho.

A tak židia, v presvedčení o potrebe obhajovať oficiálne učenie cirkvi, ktoré pre nich predstavovalo jediný správny pohľad na Stvoriteľa, zavraždili ako rúhača toho, kto zo skutočnej Pravdy prichádzal a dovolil si tvrdiť, že je v mnohom iná, ako pravda oficiálnej cirkvi.

V súčasnosti sa šíreniu pravdivých informácií v alternatívnych médiách snažia mocní zabrániť tým, že ich blokujú. Vtedy, za čias Krista, sa snažili mocní vtedajšieho sveta zablokovať šírenie Pravdy tým, že jej zvestovateľa, Božieho Syna zavraždili.

Ale história sa znovu opakuje! Aj v súčasnosti je oficiálne učenie kresťanstva v mnohých veciach v konflikte so skutočnou Pravdou o Stvoriteľovi a o jeho Synovi. Ježiš, predpokladajúc tento stav, zasľúbil príchod Pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý mal ľuďom zjaviť a priniesť skutočnú Pravdu. Pravdu Božiu, ktorá je samozrejme v mnohom iná, než domnelá pravda kresťanských cirkví.

Skutočná Pravda musela byť svetu zjavená aj preto, lebo prichádza doba veľkej očisty a jedine s jej pomocou je možné očistou prejsť. Bez jej pomoci a bez jej znalosti to bude veľmi problematické, ak nie úplne nemožné.

Pravda Božia, prinesená Ježišom zvestovaným Pomocníkom, Duchom Pravdy, zjavená ľudstvu v Posolstve Grálu, žiari ako maják. Ako maják, ukazujúci jedinú správnu cestu do Božieho prístavu. Svetlo tohto majáka však môžu nájsť a rozpoznať len ľudia vnútorne živí. Ľudia citovo vnímaví, vnútorne pohybliví, vnútorne slobodní a duchovne otvorení, schopní vzdať sa toho starého a nesprávneho, a prijať to nové a pravé.

No a to, kam nás náš osud a náš život nakoniec privedie, bude presne zodpovedať druhu cesty, ktorú si vyberieme. Každý z ľudí má totiž na výber dve cesty. Buď bude ďalej kráčať širokou cestou oficiálneho kresťanstva, alebo vykročí úzkou cestou Pravdy, ukázanou ľudstvu Duchom Pravdy. Kam vedie široká cesta a kam vedie úzka cesta, o tom nám jasne hovorí Ježišovo podobenstvo.

Zničenie Kachovskej priehrady a ničenie princípu Pravdy!

26.06.2023

Účelom tohto textu nie je obhajoba Ruska, alebo Ukrajiny. Jeho účelom je obhajoba samotného princípu Pravdy, tvárou v tvár bezprecedentnej lži. Ak sa hlbšie zamyslíme nad informáciami o zničení Kachovskej priehrady a budeme čerpať iba z oficiálnych médií, dospejme k nasledovnému záveru: Bezprostredne po zničení priehrady a zaplavení veľkého územia došlo k zahájeniu [...]

Tragické skutočnosti, súvisiace s prúdením vnútorných energií

13.06.2023

Aby bolo správne pochopené, o čo sa jedná, pozrime sa na nemecký fašizmus v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia. A pozrime sa na toto obdobie z hľadiska toku neviditeľných vnútorných energií. Nemecký fašizmus predstavoval v Európe fenomén, ktorý postavil každého človeka pred nutnosť učiniť jednoznačné rozhodnutie v zmysle slov buď, alebo. Buď za fašizmus, [...]

Zostaňme ľuďmi! Vždy a v každej situácii!

05.06.2023

V istom blogu na sme.sk, s počtom prečítaní 9000, sa jeho autor tešil z toho, koľko Rusov už „zdochlo“ vo vojne a ľutoval, že ich „nezdochlo“ viac. Normálnemu človeku je ľúto, ako mŕtvych Rusov, tak i mŕtvych Ukrajincov. Postoj spomínaného blogera, tolerovaný platformou sme.sk, je svedectvom elementárnej straty ľudskosti, prejavujúcej sa súcitom s blížnymi. Je [...]

Alexandr Lukašenko

Švajčiarsky súd oslobodil bývalého agenta bieloruskej eskadry smrti

28.09.2023 22:46

Garavského súdili za nútené zmiznutie troch politických odporcov prezidenta Alexandra Lukašenka koncom 90. rokov 20. storočia.

javor, británia, hadrianov val, robin hood

V noci niekto vyrúbal zrejme najznámejší strom v Británii

28.09.2023 21:18

Išlo o javor, ktorý rástol neďaleko Hadrianovho valu na severe Anglicka.

voľby v Bratislave

Výpočet mandátov: Aký silný vplyv majú nevoliči na výsledok parlamentných volieb?

28.09.2023 20:00

Postoj nevoličov napovedá, že sa ich voľby netýkajú, ale istým spôsobom pomáhajú víťaznej politickej strane v obsadení čo najviac mandátov v parlamente.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 26
Celková čítanosť: 73553x
Priemerná čítanosť článkov: 2829x

Autor blogu

Kategórie