Založ si blog

Tragické skutočnosti, súvisiace s prúdením vnútorných energií

Aby bolo správne pochopené, o čo sa jedná, pozrime sa na nemecký fašizmus v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia. A pozrime sa na toto obdobie z hľadiska toku neviditeľných vnútorných energií.

Nemecký fašizmus predstavoval v Európe fenomén, ktorý postavil každého človeka pred nutnosť učiniť jednoznačné rozhodnutie v zmysle slov buď, alebo. Buď za fašizmus, alebo proti nemu. Každý sa musel zaradiť a stredná cesta neexistovala.

Nakoniec veci dospeli do stavu, že navonok nebolo možné vyjadriť nijaké iné stanovisko, iba súhlas s fašizmom. Každému, kto to nerešpektoval hrozil teror, alebo smrť. A hoci fašisti dokázali zlomiť vonkajší odpor celých národov, nedokázali zlomiť odpor vnútorný, pretože žiaden režim nemá dosah na vnútorný život jednotlivcov.

V tejto oblasti sa to prejavovalo tak, že čím bol fašizmus navonok brutálnejší, tým intenzívnejší tok vnútorných energií odporu ľudí prúdil proti nemu. A tým silnejšia vnútorná podpora prúdila zároveň ku všetkým, ktorí sa dokázali proti fašizmu postaviť aj navonok a bojovať s ním. Obrovská sila toku vnútorných energií státisícov fašizmom podmanených a utláčaných ľudí prúdila k bojovníkom proti fašizmu a posilňovala ich. Viedla ich k mnohým hrdinským činom a nakoniec priviedla k víťazstvu. Mocný prúd vnútorných tokov energií obyvateľstva výrazne prispel k reálnemu víťazstvu nad fašizmom.

A teraz, keď už vieme o čo ide, môžeme sa presunúť do našej súčasnosti. Podobnú situáciu sme nie len v Európe, ale na celom svete prežívali nedávno pri pandémii. Čím bol testovací a očkovací teror väčší, tým silnejší bol vnútorný, ale aj vonkajší odpor obyvateľstva.

Vnútorné energie odporu ľudí nasilu testovaných a očkovaných, i ľudí fyzicky odmietajúcich testovanie a očkovanie mohutne prúdili proti arogancii moci, proti donucovaniu, vydieraniu, vyhrážaniu a nátlaku. Ku všetkým hrdinským ľuďom, ktorí sa dokázali proti teroru aj navonok postaviť, prúdili mohutné vnútorné energie podpory. A tieto neviditeľné energie boli vo svojom súhrne tak silné, že výrazným spôsobom prispeli k víťazstvu. K víťazstvu nad aroganciou moci, nad donucovaním, vydieraním a nátlakom. Dokonca ani samotný covid im neodolal a my ho tu už nemáme. Zrazu sa kamsi zázračne stratil.

Aj toto bola doba, v ktorej sa musel každý zaradiť na jednu, alebo na druhú stranu. Buď na stranu zástancov, alebo na stranu odporcov testovania a vakcinácie. Stredná cesta nebola možná.

No a niečo veľmi podobné sa znovu odohráva aj teraz, v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Aj táto vojna, ktorá je dôsledkom a súčasťou veľkého očistného diania, prebiehajúceho na našej zemi, stavia ľudí pred nutnosť rozhodnutia, ku ktorej strane bude prúdiť podporujúci tok ich vnútorných energií.

Ak niekto usiluje o nestrannosť, je to sebaklam. Nestranní môžu byť napríklad obyvatelia afrického Zairu. Im je táto vojna absolútne vzdialená a majú úplne iné starosti. Nestranní však nemôžu zostať obyvatelia Európy! Aj v prípade, že niekto o vojne vôbec nehovorí a nijako sa o nej navonok nevyjadruje, sám pre seba, v skrytosti vlastného vnútra k nej zaujíma nejaký postoj. A to úplne stačí! Netreba nič hovoriť a nič proklamovať, pretože už na základe tichého, súkromného vnútorného postoja dochádza k aktivácii toku vnútorných energií, podporujúcich tú, alebo onú stranu.

Veľmi dobre vieme, kam chce vonkajší súhlas i toky vnútorných energií obyvateľstva nasmerovať mediálna propaganda. Kto však nechce byť v tejto vážnej veci manipulovaný väčšinovými médiami, musí sa zaujímať aj o iný pohľad. Nájde ho v alternatívnych médiách. Na základe informácií z jednej i z druhej strany si môže urobiť oveľa objektívnejší názor.

A okrem toho má každý z nás v sebe to najdôležitejšie. Svoje vlastné svedomie a cítenie. Na základe informácií z oficiálnych médií, na základe informácií z alternatívnych médií a na základe vlastného cítenia si je možné urobiť správny základný obraz aj bez toho, že by sme museli poznať všetky detaily. Ľudia by nemali ľutovať námahy, aby zistili a poznali, ktorá strana súčasného vojenského konfliktu je hodnejšia toho, aby k nej prúdili podporujúce toky ich vnútorných energií.

Pri posudzovaní toho, čo sa deje na Ukrajine treba zároveň vedieť, že žiadna vojna nikdy nezačína prvým dňom útoku. Treba vedieť, že vojna na Ukrajine nezačala agresiou Ruska. Vojna na Ukrajine prebiehala už dávno pred tým a viedla ju ukrajinská armáda proti ruskej menšine na Donbase. A treba tiež vedieť, že vojna proti ruskej menšine bola zapríčinená historicky nezvládnutou a enormne vyhrotenou proti ruskou nenávisťou, ktorá sa na Ukrajine rozmohla po Majdane. Vždy, keď sa chceme zorientovať v nejakom vojnovom konflikte, ale v podstate aj vo všetkých ostatných veciach, treba pátrať po príčinách. Poznanie príčin nám vždy ukáže, v čom spočíva problém a ktorá strana je lepšia, alebo horšia.

A teraz sa konečne dostávame k hrozným skutočnostiam, súvisiacim s prúdením vnútorných energií, ako to je avizované v názve článku.

V našom stvorení fungujú toky vnútorných energií zvláštnym spôsobom. Ak si to napríklad obrazne porovnáme s voľbami, pri klasických demokratických voľbách má jeden hlas učiteľka a jeden hlas zločinec vo väzení. Oba hlasy majú rovnakú váhu. Vo fungovaní nášho stvorenia je to ale inak. Tam platí, že čím stojí človek duchovne vyššie, tým, obrazne vyjadrené, má viacej hlasov. Veľmi vysoko duchovne stojaci ľudia, ktorí majú najvyššie duchovné poznanie a intenzívne sa usilujú k Svetlu, tí môžu mať v porovnaní s ostatnými až tisíc hlasov. Všetko záleží od duchovnej výšky človeka, čiže od miery jeho chcenia k dobrému, od jeho čistoty, úcty k blížnym a snahe o stále dokonalejšie poznávanie a dodržiavanie Vôle Stvoriteľa.

Tieto skutočnosti znamenajú, že ľudia duchovne vysoko stojaci, môžu oveľa intenzívnejšie a zásadnejšie ovplyvňovať každé spoločenské, ba dokonca i svetové dianie, ku ktorému smerujú tok svojich duchovne silných vnútorných energií. Týmto spôsobom sú schopní ovplyvňovať osudy celých národov.

Obrovskou tragédiou však je, ak sa títo ľudia z nejakého dôvodu nesprávne zorientujú v spoločenskom dianí a vo svojom fatálnom omyle nechávajú prúdiť mohutný tok svojich vnútorných energií nesprávnym smerom. To je nevídaná tragédia, ku ktorej dochádza v dnešnej dobe.

Ľudská civilizácia vo svojej duchovnej ľahostajnosti a vlažnosti dospela k bodu, že sa už nedá jednoznačne rozhodovať medzi dobrom a zlom. Ako príklad je možné uviesť stalinské Rusko, ktoré bolo v mnohých smeroch zlé, ale hitlerovský fašizmus bol ešte horší. Ale aj keď ide o rozhodovanie medzi zlým a ešte horším, je duchovne vnímavý človek schopný stále rozoznať, kam má smerovať podporujúci tok svojich vnútorných energií.

Podobne tomu bolo napríklad pri nedávnych českých prezidentských voľbách, kedy sa český národ musel rozhodnúť medzi dvomi kandidátmi. Medzi zlým a ešte horším. A je tragédiou, keď sa nie len obyčajný ľud, ale aj mnohé jeho vysoko duchovne stojace osobnosti rozhodli pre toho horšieho. Výsledkom je, že Český štát sa pripravuje na vojnu a znižuje dôchodky, aby mohol nakupovať zbrane.

A rovnako je to aj s vojnou na Ukrajine. Ruská agresia je zlá, ale na druhej strane je nenávistný, ukrajinský, banderovský neonacizmus ešte oveľa horší. A žiaľ, aj v tomto prípade mnohí vysoko duchovne stojaci ľudia podporujú tokmi svojich vnútorných energií to horšie. Ide o niečo desivé, čo nakoniec môže viesť až ku svetovej katastrofe.

Každý človek má k dispozícii vlastné myslenie, aby ním všetko a z viacerých strán vážne skúmal. Každý človek má k dispozícii svoje cítenie, aby ním všetko okolo seba duchovne zvažoval. Veľká očista, ktorá začala prebiehať, nás všetkých stavia a bude stavať pred nevyhnutnosť usmerňovať v určitej veci podporujúci tok svojich vnútorných energií na jednu, alebo druhú stranu. Nevyhnutnosť zaujatia postoja nebude možné obísť nezúčastnenosťou.

Intenzívne a správnym spôsobom preto využívajme svoje cítenie a myslenie, aby sme na základe nášho fatálneho pochybenia v úsudku o nejakej veci nesmerovali tok svojich podporujúcich vnútorných energií k tomu horšiemu, k čomu dôjde bez ohľadu na to, či o tom budeme hovoriť verejne, alebo len v súkromí. Alebo to zostane len v našom cítení, myslení a vo vnútornom postoji, bez akejkoľvek vonkajšej proklamácie.

Zo všetkých svojich síl sa usilujme k Svetlu! Usilujme sa o poznávanie a naplňovanie Božej Vôle. Usilujme sa o dobro, spravodlivosť a čistotu. Usilujme sa o ohľaduplnosť a úctu k blížnym, aby sme mohli váhou svojho tisíc násobne zosilneného hlasu smerovať našu Zem k lepšiemu, krajšiemu, čistejšiemu, ľudskejšiemu a svetlejšiemu.

O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

04.03.2024

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel. Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako [...]

Umenie a krása povznášajú dušu nahor

13.11.2023

Ale pozor! Nie hocijaké umenie a hocijaká krása. Musia spĺňať vysoké kritérium čistoty a ušľachtilosti. Kde však nájsť takéto umenie? Žiaľ, nie je ho veľa, ale predsa len existuje. Jedným z pozitívnych príkladov je tvorba môjho priateľa Tomáša Lajmona, ktorý sa profesionálne venuje zákazkovej umeleckej drevorezbe. Odbor „rezbár a umelecké spracúvanie dreva“ [...]

Vrahovia! Máte na rukách ukrajinskú krv!

30.10.2023

Tento článok vznikol z troch dôvodov. Za prvé zo súcitu a na pamiatku zosnulých padlých vojakov, ktorých rady sa už nesmú viac rozširovať. Za druhé preto, lebo nad Európu a USA sa vznášajú husté, temné mraky myšlienkových foriem vojny a jej ďalšieho pokračovania za každú cenu. Tieto vražedné a základnej ľudskosti odporujúce myšlienkové formy musia byť nahradené [...]

Zelenskyj

Veľvyslanec Ukrajiny: Spravodlivý mier je aj v záujme Slovenska

13.06.2024 06:00

Čo očakáva Kyjev od mierového summitu, ktorý sa bude konať cez víkend vo Švajčiarsku? Pre Pravdu odpovedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran.

republika, uhrík, mazurek,

Nové trendy v EÚ? Krajná pravica silnie, darí sa aj Republike. Štandardné strany upadajú, zo Smeru je vlastenecká ľavica

13.06.2024 06:00

Republike sa darí a dokázala vziať Smeru, ktorý sa označil za vlasteneckú ľavicu, časť voličov. Štandardné strany upadajú a politici často k sociálno-demokratickým myšlienkam pripájajú aj tie silne vlastenecké či národno-konzervatívne.

Nemecko, Volodymyr Zelenskyj, Bundestag, vojna na Ukrajine

ONLINE: Ukrajinci prerátali ruskú inváziu na emisie CO2, klimatické škody im vyšli na 32 miliárd USD

13.06.2024 05:50

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu môže byť príčinou až 175 miliónov ton emisií oxidu uhličitého, uvádza správa ukrajinského ministerstva a mimovládok.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 83436x
Priemerná čítanosť článkov: 2877x

Autor blogu

Kategórie